Južni Sloveni u Beču

14.05.2019 15:00

Prof. dr Vladimir Gvozden (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)

Kurs se održava na srpskom jeziku.
Nije potrebna registracija. Učešće u pojedinačnim događajima je moguće.

Program kursa

Postoji bogata tradicija prisustva Južnih Slovena u Beču, i ona je prevashodno povezana sa njihovim iskustvom modernosti i urbanizacije. Cilj kursa je da tematski i problemski ukaže na osnovnu primarnu i sekundarnu literaturu o kontaktima Južnih Slovena i Beča kao glavnog grada i simbola političke, ekonomske i kulturne moći Austrije i Austro-Ugarske. Tokom rada analiziraćemo bitne tekstove iz 19. i 20. stoleća koji ilustruju prirodu ovih kontakata i pokušati da istorizujemo različite tipove odnosa prema gradu. Kurs će se temeljiti na imagološkim i kontekstualnim analizama različitih stavova o austrijskom velegradu.

Rad će se odvijati prema sledećem rasporedu:

Uvod: šta je Beč? (habsburška vladavina; kulturni, simbolički i ekonomski kapital; intelektuana istorija)
Utorak, 14.05.2019, 15:00-16:30, Seminarraum 3

Iskustvo modernosti i preobražaji po dolasku u Beč
Sreda, 15.05.2019, 15:00-16:30, Seminarraum 3

Bečki književni dogovor (Beč kao kulturna prestonica Južnih Slovena)
Petak, 17.05.2019, 11:30-13:00, Seminarraum 3

Student u Beču (B. Radičević, E. Kumičić, V. Novak; znameniti Južni Sloveni kao bečki studenti)
Ponedeljak, 20.05.2019, 13:15-14:45, Seminarraum 3

Beč Miroslava Krleže
Utorak, 21.05.2019, 15:00-16:30, Seminarraum 3

Beč u putopisima Stanislava Vinavera i Miloša Crnjanskog
Sreda, 22.05.2019, 15:00-16:30, Seminarraum 3

Vizuelni Beč. Završna diskusija sa studentima: Beč i Južni Sloveni danas.
Petak, 24.05.2019, 11:30-13:00, Seminarraum 3

Literatura

Crnjanski, Miloš (1995). Pisma iz Pariza. Putopisi 1. Dela Miloša Crnjanskog, t. VIII. Beograd.
Flaker, Aleksandar (2009). “Beč u hrvatskoj književnosti 19. i 20. stoljeća”. Riječ, slika, grad, rat. Zagreb: Durieux, 2009. Str. 117-164.
Konstantinović, Zoran (2000). Polazišta. Novi Sad: Prometej.
Krleža, Miroslav (1926). Izlet u Rusiju. Zagreb: Narodna knjižnica.
Medaković, Dejan (1998). Srbi u Beču. Novi Sad: Prometej.
Pavlović, Stevan (2001). Istorija Balkana. Beograd: Clio.
Vinaver, Stanislav (1999). Beč: staklena bašta na Dunavu. Beograd: Narodna knjiga.
Šorske, Karl (1998). Fin-de-Siècle u Beču : politika i kultura. Beograd: Geopoetika.